Wieś położona jest 10 km na północny zachód od Dynowa, obecnie należy do gminy Błażowa. W średniowieczu należała do distr. sanoc., potem do ziemi sanockiej. 
0 istnieniu Piątkowej świadczą liczne dokumenty z XV i XVI w. (1432 r.; 1448 r.; 1525 r.; 1535 r.; 1554 r.). 
Piątkowa, jak i inne wsie położone w sąsiedztwie Błażowej i należące do włości dynowskiej, była własnością prywatną. W XV i XVI w. należała do spokrewnionych ze sobą rodów Kmitów, Denowskich i Rzeszowskich. 
Źródła historyczne dotyczące dziejów Piątkowej w XVII i XVIII w. są niestety skąpe. Najprawdopodobniej wraz z całą włością błażowską stała się własnością Stefana Tekely, Węgra z pochodzenia, który otrzymał ją od króla Władysława IV, który wkrótce cofnął to nadanie i w 1645 r. przekazał ją "iure caduco" Franciszkowi Wesselenyi, hrabiemu na Tęczynie i dziedzicowi na Gdowie. Na początku XVIII w. (przed 1706 r.) dobra błażowskie kupił od Fr. Wesselenyi Hieronim Augustyn Lubomirski. Po jego śmierci dobra zostały podzielone między synów. Po 1726 r. Błażową i okolice (więc zapewne i Piątkówą) przejął Aleksander Jakub Lubomirski. Ponieważ nie miał synów, jego dobra odziedziczyła córka - Fryderyka Konstancja Lubomirska. W 1785 r. część klucza błażowskiego sprzedała siostrze - Karolinie Henryce i jej mężowi (Karol Jerzy Flemming). Prawdopodobnie w tej sprzedanej części znajdowała się i Piątkowa, gdyż od ostatnich przedstawicieli rodu Flemmingów nabył ich dobra Wincenty Skrzyński, a w skorowidzach miejscowości z 2 pot. XIX w. jako właściciele Piątkowej figurują właśnie Skrzyńscy. 
W porównaniu z innymi wsiami włości błażowskiej Piątkowa była wsią raczej małą. Folwark natomiast był duży w stosunku do wielkości wsi. W połowie XIX w. zabudowa wsi była w całości drewniana. Był tam wtedy folwark, karczma nad potokiem Piątkówka, liczne kapliczki i krzyże przydrożne. Pod koniec XIX w. w Piątkowej powstała murowana kaplica mszalna przy głównej drodze. W 1911 r. wzniesiono murowaną szkołę. W 1912 r. wzniesiono dużą murowaną kaplicę na szczycie wzniesienia oddzielającego Piątkową od Futomy. 
Początkowo (XV w.) Piątkowa należała do parafii Błażowa, później do parafii Futoma. Dopiero po 1972 r. erygowano tu parafię, wtedy też (1973 r.) poświęcono nowo wybudowany kościół p.w. Matki Boskiej Królowej Polski. 
Systematycznie wzrastała liczba ludności wsi: 755 - 1870 r.; 860 - 1880 r.

Zabytki: 

Kaplica mszalna 
Wzniesiono ją przy głównej drodze w centrum wsi, pod koniec XIX w. Murowana, potynkowana. W środku znajduje się ołtarz. 
Kaplica 
Wybudowano ją na szczycie wzniesienia oddzielającego Piątkową od Futomy w 1912 r. Jest to duża, murow2 kaplica kryta dachówką. Po obu stronach drzwi znajdują się nieczytelne obecnie napisy. Po bokach kaplicy sną dwie lipy (80-100 lat).
Szkoła 
Wybudowana w 1911 r., murowana. 
We wsi zachowało się trochę starych drewnianych domów z lat 20. i 30. XX w.

DSC_2887.jpg