Na południe od Rzeszowa – blisko, jak na wyciągnięcie ręki – z rozległej, płaskiej pradoliny Wisłoka wypiętrza się wał wzgórz o szerokich, płaskich grzbietach, malowanych mozaiką pól i połaciami lasów. Właśnie tu, na południe od Rzeszowa, przebiega fragment granicy dwóch krain geograficznych – Północnego Podkarpacia oraz Karpat Zachodnich. Cztery gminy: Błażowa, Chmielnik, Hyżne i Tyczyn stanowią centrum Pogórza Dynowskiego wchodzącego w skład podprowincji Zewnętrznych Karpat Zachodnich. Tu zlokalizowana jest nasza gmina – GMINA BŁAŻOWA.

Gmina Błażowa położona jest w centralnej części województwa podkarpackiego, pomiędzy 22’02` i 22’10` długości geograficznej wschodniej oraz pomiędzy 49’ 50` i 49’ 56` szerokości geograficznej północnej, w odległości około 25 km na południe od stolicy województwa i siedziby powiatu - Rzeszowa. Odległość od stolicy kraju wynosi około 385 km. Najbliższe przejścia graniczne znajdują się w odległości: 75 km - przejście graniczne na Ukrainę w Medyce i około 70 km - przejście graniczne na Słowację w Barwinku. Pod względem podziału kraju na jednostki administracyjne samorządu terytorialnego, Gmina Błażowa jest gminą miejsko-wiejską. Obszar gminy obejmuje powierzchnię ponad 112,6 km2, z tego na miasto Błażowa przypada 4,24 km2, a reszta to tereny 8 wsi, którymi są: Białka (8,04 km2), Błażowa Dolna (13,4 km2), Błażowa Górna (7,23 km2), Futoma (16,01 km2), Kąkolówka (23,76 km2), Lecka (13,85 km2), Nowy Borek (15,74 km2) i Piątkowa (10,33 km2).

 

Gmina Błażowa posiada dobre połączenia drogowe z ważniejszymi ośrodkami województwa podkarpackiego. Znaczącym rzemiosłem dla tego terenu było tkactwo. Oprócz tkactwa rozwijały się także inne rzemiosła: kowalstwo, krawiectwo, szewstwo, rymarstwo, garncarstwo, młynarstwo, stolarstwo, wyrób kapeluszy słomkowych i hafciarstwo. Nie odegrały one jednak takiej roli gospodarczej jak tkactwo. Głównym Źródłem utrzymania mieszkańców Błażowej od początków istnienia osady było rolnictwo. Pomimo upływu wieków i wielu przemian Gmina nie utraciła swego typowo rolniczego charakteru, z przeważającą prywatną własnością ziemi. Z uwagi na swoje położenie z dala od wielkich aglomeracji miejskich Gmina Błażowa jawi się dla mieszkańców dużych miast jako oaza ciszy i spokoju. Stopień uprzemysłowienia jest niewielki. Gminę zamieszkuje prawie 11 tysięcy osób.

DSC_3032z.jpg